ПОВИК

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

   MSIP-IPA-NCB-019-16 

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на дел од локален пат за село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село Виничани со Партерно уредување на централно подрачје  во село Виничани, Замена на уличното осветлување со натриумови светилки во  Општина Градско. 

3.    Општина Градско ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на дел од локален пат за село Кочилари , Изградба на: улици во село Градско, улица 1 во село Виничани со Партерно уредување на централно подрачје  во село Виничани, Замена на уличното осветлување со натриумови светилки во  Општина Градско.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Ул. Александар Македонски бр.70/а

Град: Градско

Поштенски број: 1420

Држава: Македонија

Телефон: ++38943251522

Факс: ++38943251856

Електронска адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Назив и седиште на примач: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА

Банка на примач: НБРМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Износ: 3000,00

Уплатна сметка: 840 117 03182

Приходна сметка: 722 315 програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Градско, со поднесување на писмено барање и приложување на доказ за уплата за подигање на тендерска документација.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 09.05.2016 година Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, на ден  09.05.2016 година.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 450,000.00 МКД. 

10.     Адреса:Ул. Александар Македонски бр.70/а

          Град: Градско   

          Поштенски број: 1420

          Архива

         Држава: Република Македонија

 Целата тендерска постапка може да се симне со еден клик од следниот линк